Evangelie – Bron van Levend Water

In deze uitgave vindt u de 4 evangeliën, aangevuld met het tweede boek van Lucas: de Handelingen van de Apostelen, en de brief die de apostel Paulus beschouwt als ‘zijn evangelie’: de brief aan de christenen van Rome.

 

1 | november 2019

Categorie:

2.00