Aanbieding!

Bijbelse Kantieken voor het getijdengebed, bezorgd en getoonzet door de Benedictijner en Cisterciënzer monniken en monialen

In het getijdengebed van de Kerk zingen we vanouds de 150 psalmen uit de Schrift.
In de loop der tijd zijn er naast psalmen ook andere gezangen toegevoegd.
Dat zijn allemaal teksten uit de Bijbel, maar ze behoren niet tot het boek der psalmen. Deze gezangen heten ook wel kantieken.
De toonzetting sluit aan bij het Boek der Psalmen zoals die in abdijen en kloosters wordt gebruikt.
In de liturgische index staan aanduidingen welke toonzetting in welke liturgische tijd wordt gezongen.
Een prachtige toevoeging voor allen die het getijdengebed zingen.

1e | ISBN: 9061737184 | 2003

Categorie:

10.00